Лина

Feb. 17th, 2012 12:32 am
[personal profile] snarka

http://youtu.be/Qb3fufsgDYY

Немецкий с переводом на чешский... да еще и без субтитров. Если кто-то поймет, о чем это она, пожалуйста перескажите! Любопытно же.

Profile

snarka: (Default)
snarka

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:05 am
Powered by Dreamwidth Studios